Άλλα Βιομηχανικά Υλικά

Airco-G 32

Ενισχυμένα λιπαντικά με αντιοξειδωτικές ιδιότητες για χρήση σε αερόσφυρες και λοιπούς αεροκίνητους μηχανισμούς. Κατάλληλο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Προδιαγραφές

ATLAS COPCO, INGERSOL‐RAND, GARDNER‐DENVER

Airco-G 32

Airco-G 46

Ενισχυμένα λιπαντικά με αντιοξειδωτικές ιδιότητες για χρήση σε αερόσφυρες και λοιπούς αεροκίνητους μηχανισμούς. Κατάλληλο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Προδιαγραφές

ATLAS COPCO, INGERSOL‐RAND, GARDNER‐DENVER

Airco-G 46

Airco-G 68

Ενισχυμένα λιπαντικά με αντιοξειδωτικές ιδιότητες για χρήση σε αερόσφυρες και λοιπούς αεροκίνητους μηχανισμούς. Κατάλληλο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Προδιαγραφές

ATLAS COPCO, INGERSOL‐RAND, GARDNER‐DENVER

Airco-G 68

Airco-G 100

Ενισχυμένα λιπαντικά με αντιοξειδωτικές ιδιότητες για χρήση σε αερόσφυρες και λοιπούς αεροκίνητους μηχανισμούς. Κατάλληλο για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Προδιαγραφές

ATLAS COPCO, INGERSOL‐RAND, GARDNER‐DENVER

Airco-G 100

Transtherm Oil 32

Υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής λιπαντικό μεταφοράς θερμότητας με χαμηλή τάση εξατμίσεως και υψηλά επίπεδα θερμικής σταθερότητας και αγωγιμότητας. Κατάλληλο για χρήση σε κλειστά συστήματα μεταφοράς θερμότητας.

Transtherm Oil 32

Transtherm Oil 46

Υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής λιπαντικό μεταφοράς θερμότητας με χαμηλή τάση εξατμίσεως και υψηλά επίπεδα θερμικής σταθερότητας και αγωγιμότητας. Κατάλληλο για χρήση σε κλειστά συστήματα μεταφοράς θερμότητας.

Transtherm Oil 46

Translube D

Το TRANSLUBE-D είναι ένα μονωτικό ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για χρήση σε μετασχηματιστές, μετατροπείς και μηχανισμούς παρεμβολής. Πρόκειται για ένα λιπαντικό χαμηλού ιξώδους χωρίς αναστολείς που παράγεται από ναφθενικής βάσης έλαιο. Το προξηραμένο προϊόν διασπάται όταν η ηλεκτρική τάση υπερβεί τα 60 KV

Προδιαγραφές

UNE 21‐320‐89 PART 5 CLASS II, IEC 296, BS 148 CLASS 99 (NOT INHIBITED), VDE 0370 ASTM D‐3487 TYPE I

Translube D

Slide-X 68

Εξαιρετική ποιότητας λιπαντικά για γλίστρες και οδηγούς εργαλειομηχανών. Προσφέρουν πολύ καλή αντιτριβική απόδοση, ιδιαίτερη αντοχή σε φορτία και γρήγορη απογαλακτοποίηση.

Προδιαγραφές

CINCINATI MILACRON P47/P-50/P53, US STEEL 224 DIN 51517 PART III, CLP

Slide-X 68

Slide-X 220

Εξαιρετική ποιότητας λιπαντικά για γλίστρες και οδηγούς εργαλειομηχανών. Προσφέρουν πολύ καλή αντιτριβική απόδοση, ιδιαίτερη αντοχή σε φορτία και γρήγορη απογαλακτοποίηση.

Προδιαγραφές

CINCINATI MILACRON P47/P-50/P53, US STEEL 224 DIN 51517 PART III, CLP

Slide-X 220