Λιπαντικά

Το 2000 η είσοδος της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ στην Ελληνική αγορά λιανικής πώλησης πετρελαϊκών προϊόντων σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής στα καύσιμα, προσφέροντας στον Έλληνα καταναλωτή καύσιμα υψηλής ποιότητας, αναπτύσσοντας και εδραιώνοντας σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας, του πρατηρίου συνεργάτη και του καταναλωτή.

Το 2006 η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ προχώρησε στην εξαγορά των εγκαταστάσεων καυσίμων και λιπαντικών της Texaco στην Αθήνα.Το 2008 μια πλήρη γκάμα λιπαντικών Aegean ολοκληρώνει την σειρά των προϊόντων υψηλής ποιότητας που εφοδιάζει η εταιρεία την Ελληνική αγορά.
Τα λιπαντικά Aegean παρασκευάζονται από διεθνή επιλεγμένα βασικά ορυκτέλαια και πρόσθετα, τα οποία υπερκαλύπτουν τις πλέον σύγχρονες και απαιτητικές προδιαγραφές των μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων (OEM) κατέχοντας τις επίσημες εγκρίσεις-πιστοποιήσεις τους (Approvals).

Aegean lube oils
Aegean lipantika

Η σειρά Λιπαντικών Aegean

Περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και Τεχνικών
Προδιαγραφών

Περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη Λιπαντικών

Περισσότερα