Βιομηχανικές Πωλήσεις

Το Τμήμα Βιομηχανικών πωλήσεων καλύπτει τις ανάγκες όλων των Εμπορικών πελατών (Β2Β) που δεν εφοδιάζονται απευθείας από το δίκτυο πρατηρίων Λιανικής AEGEAN. Οι ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησής τους, βρίσκουν άμεση και εξειδικευμένη λύση για προϊόντα  & υπηρεσίες με ταχύτητα, άριστη ποιότητα και εγγυημένη ποσότητα προϊόντων κατά την παράδοση, μέσω σύγχρονων βυτίων που διαθέτουν σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η AEGEAN  βρίσκεται δίπλα στους Εμπορικούς – Βιομηχανικούς πελάτες τόσο πριν όσο και μετά την πώληση με απλά και διαφοροποιημένα καύσιμα, Μαζούτ  χαμηλού (1) & Υψηλού θείου (3), καλύπτοντας στο έπακρο τις ανάγκες εφοδιασμού και τα ποιοτικά στάνταρ & διαδικασίες των, στους κλάδους: Βιομηχανίας & Βιοτεχνίας, Κατασκευών, Σκυροδέματος, Εργοταξίων, Λατομείων, Ορυχείων, Μεταλλείων Οδικών Μεταφορών & ΚΤΕΛ, Γενικού Εμπορίου & Τουρισμού, Οργανισμών Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, Μεταπωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

Αξιοπιστία, after sales service, τεχνική πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και στους Βιομηχανικούς  πελάτες!

    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:
    +30 210 4586066