Διοίκηση & Οργάνωση

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.

Αναπληρωτής Διευθύνων ΣύμβουλοςΑντώνης Παπαδάκης

Οικονομικός ΔιευθυντήςΕυθύμιος Παναγιωτόπουλος

Διευθυντής ΕμπορίαςΑντώνης Καβαδάκης