Λιπαντικά

Vito Gear 90

Λιπαντικό για οδοντωτούς τροχούς. Η χρήση του προσφέρει σταθερή λίπανση και άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών.

Προδιαγραφές

API GL-1

Vito Gear 90

Vito Gear 80W

Υπερενισχυμένο λιπαντικό οδοντωτών τροχών. Ιδανικό για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν κάτω από μεγάλα φορτία και υψηλές ταχύτητες.

Προδιαγραφές

API GL-4 MIL-L- 2105

Vito Gear 80W

Vito Gear LS 80W-90

Oρυκτέλαιο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP), ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ διαφορικά).

Προδιαγραφές

API GL-5, MIL-L-2105D

Vito Gear LS 80W-90

Vito Gear LS 90

Oρυκτέλαιο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP), ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ διαφορικά).

Προδιαγραφές

API GL-5, MIL-L-2105D

Vito Gear LS 90

Vito Gear 80W-90

Υπερενισχυμένο λιπαντικό οδοντωτών τροχών. Ιδανικό για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν κάτω από μεγάλα φορτία και υψηλές ταχύτητες.

Προδιαγραφές

API GL-4, MIL-L- 2105

Vito Gear 80W-90

Vito Gear 75W-80

Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό οδοντωτών τροχών κατάλληλο για κιβώτια ταχυτήτων και υποειδή διαφορικά. Προσφέρει σταθερότητα διάτμησης, οξειδωτική σταθερότητα και ιδανική  συμπεριφορά στην αλλαγή ταχυτήτων ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές

API GL-5, MIL-L-2105C/D, PSA GROUP SPECIFICATIONS

Vito Gear 75W-80