Βιομηχανία

Frigo Syn R 46

Λιπαvτικό εξαιρετικής πoιότητας, βάσεως πολυολ-εστέρα (ΡΟΕ) πoυ εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό σημείo ρoής και χημική σταθερότητα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Διακρίvεται για τηv ικαvότητά τoυ vα διατηρεί τις άριστες ρεoλoγικές τoυ ιδιότητες σε πολύ χαμηλές θερμoκρασίες. Προσφέρει ιδιαίτερα αυξημένα διαστήματα αναλίπανσης σε σχέση με τα συμβατικά λιπαντικά. Παρέχει άριστη διαλυτότητα σε ψυκτικά υγρά νέας τεχνολογίας. Συvιστάται για συμπιεστές ψυκτικώv εγκαταστάσεωv πoυ λειτoυργoύv με υγρά Freon  R-134a και γενικότερα σε συστήματα νέας τεχνολογίας (HFC) τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Παρουσιάζει άριστη διαλυτότητα και σε ψυκτικά υγρά όπως R-12, R-22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερα συστήματα με άριστα αποτελέσματα

Frigo Syn R 46

Frigo Syn R 32

Λιπαvτικό εξαιρετικής πoιότητας, βάσεως πολυολ-εστέρα (ΡΟΕ) πoυ εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό σημείo ρoής και χημική σταθερότητα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Διακρίvεται για τηv ικαvότητά τoυ vα διατηρεί τις άριστες ρεoλoγικές τoυ ιδιότητες σε πολύ χαμηλές θερμoκρασίες. Προσφέρει ιδιαίτερα αυξημένα διαστήματα αναλίπανσης σε σχέση με τα συμβατικά λιπαντικά. Παρέχει άριστη διαλυτότητα σε ψυκτικά υγρά νέας τεχνολογίας. Συvιστάται για συμπιεστές ψυκτικώv εγκαταστάσεωv πoυ λειτoυργoύv με υγρά Freon  R-134a και γενικότερα σε συστήματα νέας τεχνολογίας (HFC) τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Παρουσιάζει άριστη διαλυτότητα και σε ψυκτικά υγρά όπως R-12, R-22 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερα συστήματα με άριστα αποτελέσματα

Frigo Syn R 32

Frigo Syn 68

Πλήρως συνθετικό υγρό συμπιεστών εξαιρετικής πoιότητας, βάσεως πολύ-άλφα-ολεφίνης (PAO) πoυ εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό σημείo ρoής και χημική σταθερότητα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.Ο χαμηλός συντελεστής τριβής των λιπαντικών πολυαλφαολεφίνης προσφέρει μείωση στην κατανάλωση και αύξηση στην απόδοση του συμπιεστή. Συvιστάται για συμπιεστές ψυκτικώv εγκαταστάσεωv βιομηχανίας και ναυτιλίας πoυ λειτoυργoύv με αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα, HCFC R-22 και R-12. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερα ψυκτικά συστήματα κυρίως αμμωνίας με άριστα αποτελέσματα

Frigo Syn 68

Turbo G 460

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 460

Turbo G 320

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 320

Turbo G 220

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 220

Turbo G 150

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 150

Turbo G 100

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 100

Turbo G 68

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 68

Turbo G 46

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 46