Βιομηχανία

Valesco EP 220

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά υψηλών πιέσεων, με μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση. Κατάλληλα για την λίπανση κλειστών συστημάτων γραναζιών μετάδοσης κίνησης, για κουζινέτα και ρουλεμάν και για συστήματα όπου η λίπανση γίνεται με εκτίναξη, κυκλοφορία, ψεκασμό ή με εκνέφωση. Είναι μη μολυβδούχα ορυκτέλαια και δεν μολύνουν το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224

Valesco EP 220

Valesco EP 150

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά υψηλών πιέσεων, με μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση. Κατάλληλα για την λίπανση κλειστών συστημάτων γραναζιών μετάδοσης κίνησης, για κουζινέτα και ρουλεμάν και για συστήματα όπου η λίπανση γίνεται με εκτίναξη, κυκλοφορία, ψεκασμό ή με εκνέφωση. Είναι μη μολυβδούχα ορυκτέλαια και δεν μολύνουν το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224

Valesco EP 150

Valesco EP 100

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά υψηλών πιέσεων, με μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση. Κατάλληλα για την λίπανση κλειστών συστημάτων γραναζιών μετάδοσης κίνησης, για κουζινέτα και ρουλεμάν και για συστήματα όπου η λίπανση γίνεται με εκτίναξη, κυκλοφορία, ψεκασμό ή με εκνέφωση. Είναι μη μολυβδούχα ορυκτέλαια και δεν μολύνουν το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224

Valesco EP 100

Valesco EP 68

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά υψηλών πιέσεων, με μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση. Κατάλληλα για την λίπανση κλειστών συστημάτων γραναζιών μετάδοσης κίνησης, για κουζινέτα και ρουλεμάν και για συστήματα όπου η λίπανση γίνεται με εκτίναξη, κυκλοφορία, ψεκασμό ή με εκνέφωση. Είναι μη μολυβδούχα ορυκτέλαια και δεν μολύνουν το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224

Valesco EP 68

Valesco PG 460

Η σειρά VALESCO  PG  είναι 100%  συνθετικά λιπαντικά οδοντωτών τροχών άριστης ποιότητας για βιομηχανικές χρήσεις.  Παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα βασικά λάδια πολυγλυκόλης και κατάλληλα πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική χημική και θερμική σταθερότητα καθώς και άριστη συμπεριφορά σε υψηλά φορτία. Έχει ιδιαίτερα μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα λειτουργίας από (-30 0C έως 200 0C). Τα VALESCO  PG συνιστώνται για μειωτήρες και κλειστούς οδοντωτούς τροχούς, που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης συνιστάται για την λίπανση όλων των τύπων μετάδοσης κίνησης με  οδοντωτούς τροχούς, οπού εμφανίζονται υψηλές φορτίσεις και θερμοκρασίες ανεξάρτητα αν η λίπανση γίνεται με κυκλοφοριακό σύστημα ή με εκτίναξη του λαδιού. Τα VALESCO  PG δεν είναι συμβατά με ορυκτέλαια και με πολλά χημικά χρώματα. Για την μέγιστη απόδοση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε το κύκλωμα να μην περιέχει ορυκτέλαια και οι δακτύλιοι στεγανότητας να είναι κατάλληλοι και από συμβατά υλικά όπως NBR, FVNQ, FMQ.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224, DAVID BROWN ET 33/80

Valesco PG 460

Valesco PG 320

Η σειρά VALESCO  PG  είναι 100%  συνθετικά λιπαντικά οδοντωτών τροχών άριστης ποιότητας για βιομηχανικές χρήσεις.  Παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα βασικά λάδια πολυγλυκόλης και κατάλληλα πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική χημική και θερμική σταθερότητα καθώς και άριστη συμπεριφορά σε υψηλά φορτία. Έχει ιδιαίτερα μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα λειτουργίας από (-30 0C έως 200 0C). Τα VALESCO  PG συνιστώνται για μειωτήρες και κλειστούς οδοντωτούς τροχούς, που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης συνιστάται για την λίπανση όλων των τύπων μετάδοσης κίνησης με  οδοντωτούς τροχούς, οπού εμφανίζονται υψηλές φορτίσεις και θερμοκρασίες ανεξάρτητα αν η λίπανση γίνεται με κυκλοφοριακό σύστημα ή με εκτίναξη του λαδιού. Τα VALESCO  PG δεν είναι συμβατά με ορυκτέλαια και με πολλά χημικά χρώματα. Για την μέγιστη απόδοση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε το κύκλωμα να μην περιέχει ορυκτέλαια και οι δακτύλιοι στεγανότητας να είναι κατάλληλοι και από συμβατά υλικά όπως NBR, FVNQ, FMQ.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224, DAVID BROWN ET 33/80

Valesco PG 320

Valesco PG 220

Η σειρά VALESCO  PG  είναι 100%  συνθετικά λιπαντικά οδοντωτών τροχών άριστης ποιότητας για βιομηχανικές χρήσεις.  Παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα βασικά λάδια πολυγλυκόλης και κατάλληλα πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική χημική και θερμική σταθερότητα καθώς και άριστη συμπεριφορά σε υψηλά φορτία. Έχει ιδιαίτερα μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα λειτουργίας από (-30 0C έως 200 0C). Τα VALESCO  PG συνιστώνται για μειωτήρες και κλειστούς οδοντωτούς τροχούς, που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης συνιστάται για την λίπανση όλων των τύπων μετάδοσης κίνησης με  οδοντωτούς τροχούς, οπού εμφανίζονται υψηλές φορτίσεις και θερμοκρασίες ανεξάρτητα αν η λίπανση γίνεται με κυκλοφοριακό σύστημα ή με εκτίναξη του λαδιού. Τα VALESCO  PG δεν είναι συμβατά με ορυκτέλαια και με πολλά χημικά χρώματα. Για την μέγιστη απόδοση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε το κύκλωμα να μην περιέχει ορυκτέλαια και οι δακτύλιοι στεγανότητας να είναι κατάλληλοι και από συμβατά υλικά όπως NBR, FVNQ, FMQ.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224, DAVID BROWN ET 33/80

Valesco PG 220

Valesco PG 150

Η σειρά VALESCO  PG  είναι 100%  συνθετικά λιπαντικά οδοντωτών τροχών άριστης ποιότητας για βιομηχανικές χρήσεις.  Παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα βασικά λάδια πολυγλυκόλης και κατάλληλα πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική χημική και θερμική σταθερότητα καθώς και άριστη συμπεριφορά σε υψηλά φορτία. Έχει ιδιαίτερα μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα λειτουργίας από (-30 0C έως 200 0C). Τα VALESCO  PG συνιστώνται για μειωτήρες και κλειστούς οδοντωτούς τροχούς, που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης συνιστάται για την λίπανση όλων των τύπων μετάδοσης κίνησης με  οδοντωτούς τροχούς, οπού εμφανίζονται υψηλές φορτίσεις και θερμοκρασίες ανεξάρτητα αν η λίπανση γίνεται με κυκλοφοριακό σύστημα ή με εκτίναξη του λαδιού. Τα VALESCO  PG δεν είναι συμβατά με ορυκτέλαια και με πολλά χημικά χρώματα. Για την μέγιστη απόδοση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε το κύκλωμα να μην περιέχει ορυκτέλαια και οι δακτύλιοι στεγανότητας να είναι κατάλληλοι και από συμβατά υλικά όπως NBR, FVNQ, FMQ.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224, DAVID BROWN ET 33/80

Valesco PG 150

Valesco SHD 680

Τα VALESCO SHD είναι 100%  συνθετικά λιπαντικά οδοντωτών τροχών άριστης ποιότητας για βιομηχανικές χρήσεις. Παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα βασικά λάδια πολυ-αλφα-ολεφίνες(PAO) υψηλού δείκτη ιξώδους και κατάλληλα πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική χημική και θερμική σταθερότητα καθώς και άριστη συμπεριφορά σε υψηλά φορτία. Συνίσταται για μειωτήρες και κλειστούς οδοντωτούς τροχούς, που λειτουργούν σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ανεξάρτητα αν η λίπανση γίνεται με κυκλοφοριακό σύστημα ή με εκτίναξη του λαδιού. Είναι κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές βιομηχανίες χαρτιού και τσιμέντου. Επίσης συνιστάται για τη λίπανση όλων των τύπων μετάδοσης κίνησης με οδοντωτούς τροχούς, όπου εμφανίζονται υψηλές φορτίσεις και ακραίες θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224, DAVID BROWN ET 33/80

Valesco SHD 680

Valesco SHD 460

Τα VALESCO SHD είναι 100%  συνθετικά λιπαντικά οδοντωτών τροχών άριστης ποιότητας για βιομηχανικές χρήσεις. Παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα βασικά λάδια πολυ-αλφα-ολεφίνες(PAO) υψηλού δείκτη ιξώδους και κατάλληλα πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική χημική και θερμική σταθερότητα καθώς και άριστη συμπεριφορά σε υψηλά φορτία. Συνίσταται για μειωτήρες και κλειστούς οδοντωτούς τροχούς, που λειτουργούν σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ανεξάρτητα αν η λίπανση γίνεται με κυκλοφοριακό σύστημα ή με εκτίναξη του λαδιού. Είναι κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές βιομηχανίες χαρτιού και τσιμέντου. Επίσης συνιστάται για τη λίπανση όλων των τύπων μετάδοσης κίνησης με οδοντωτούς τροχούς, όπου εμφανίζονται υψηλές φορτίσεις και ακραίες θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224, DAVID BROWN ET 33/80

Valesco SHD 460