Βιομηχανία

Turbo G 32

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για υδραυλικά ,κυκλοφοριακά συστήματα, στροβίλους και αεροσυμπιεστές. Η σύνθεσή τους από ειδικά διυλισμένα βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και την ικανότητα να διαχωρίζονται άμεσα από το νερό, τον αέρα και να μην αφρίζουν.

Προδιαγραφές

DIN: 51515 L‐TD

Turbo G 32

Turbo S 46

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό στροβίλων, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ατμοστρόβιλους, αεριοστροβίλους και αεριοστροβίλους συνδυασμένου κύκλου (CCGT), συμπεριλαμβανομένων των αεριοστρόβιλων που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές

ASTM D4304 Type II, DIN 51515 TD/TG, ISO 8086 TSE/TGE/TSA/TGA, ALSTOM HTGD 90117 V, GEK 32568E/32568F/46506D/28143A/107395A/101941A, Solar ES 9-224, Class II, Siemens TLV 9013 04, ALSTOM HTGD 90117W

Turbo S 46

Turbo S 32

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό στροβίλων, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ατμοστρόβιλους, αεριοστροβίλους και αεριοστροβίλους συνδυασμένου κύκλου (CCGT), συμπεριλαμβανομένων των αεριοστρόβιλων που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές

ASTM D4304 Type II, DIN 51515 TD/TG, ISO 8086 TSE/TGE/TSA/TGA, ALSTOM HTGD 90117 V, GEK 32568E/32568F/46506D/28143A/107395A/101941A, Solar ES 9-224, Class II, Siemens TLV 9013 04, ALSTOM HTGD 90117W

Turbo S 32

Compress VDL 100

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε παλινδρομικούς, περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση εμποδίζοντας την δημιουργία καταλοίπων. Κατάλληλο για πολλές ώρες λειτουργίας.

Προδιαγραφές

DIN: 51506 VDL

Compress VDL 100

Compress VDL 68

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε παλινδρομικούς, περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση εμποδίζοντας την δημιουργία καταλοίπων. Κατάλληλο για πολλές ώρες λειτουργίας.

Προδιαγραφές

DIN: 51506 VDL

Compress VDL 68

Compress VDL 46

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε παλινδρομικούς, περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση εμποδίζοντας την δημιουργία καταλοίπων. Κατάλληλο για πολλές ώρες λειτουργίας.

Προδιαγραφές

DIN: 51506 VDL

Compress VDL 46

Compress DE 100

Πλήρες συνθετικό λάδι διεστερικής βάσης, για χρήση σε παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές κάτω από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας.

Compress DE 100

Compress Synth 68

Πλήρως συνθετικό λάδι πολύ-αλφα-ολεφινικής (ΡΑΟ) βάσης για χρήση σε περιστροφικούς κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και φυγοπιέσεων.
Ακόμα συνιστάται για παλινδρομικούς και κεντρικούς αεροσυμπιεστές ενός ή πολλαπλών σταδίων. Καλύπτει τις απαιτήσεις της ATLAS COPCO για  GA, GR, XR και XRH τύπους αεροσυμπιεστών.

Προδιαγραφές

ISO-L-DAB, ISO-L-DAH, DIN 51506 VDL.

Compress Synth 68

Compress Synth 46

Πλήρως συνθετικό λάδι πολύ-αλφα-ολεφινικής (ΡΑΟ) βάσης για χρήση σε περιστροφικούς κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και φυγοπιέσεων.
Ακόμα συνιστάται για παλινδρομικούς και κεντρικούς αεροσυμπιεστές ενός ή πολλαπλών σταδίων. Καλύπτει τις απαιτήσεις της ATLAS COPCO για  GA, GR, XR και XRH τύπους αεροσυμπιεστών.

Προδιαγραφές

ISO-L-DAB, ISO-L-DAH, DIN 51506 VDL.

Compress Synth 46

Valesco EP 1000

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικά υψηλών πιέσεων, με μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση. Κατάλληλα για την λίπανση κλειστών συστημάτων γραναζιών μετάδοσης κίνησης, για κουζινέτα και ρουλεμάν και για συστήματα όπου η λίπανση γίνεται με εκτίναξη, κυκλοφορία, ψεκασμό ή με εκνέφωση. Είναι μη μολυβδούχα ορυκτέλαια και δεν μολύνουν το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

DIN: 51517 PART III CL‐P, AGMA: 250.04, US STEEL: 224

Valesco EP 1000