Μηχανήματα έργων

TransPower HD 50

Λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, σε αυτόματα κιβώτια, και  μετατροπείς ροπής. Κατάλληλο για βαριά οχήματα εκτός δρόμου (Off Road)

Προδιαγραφές

API:CF/CF-2, API:GL-4, ALLISON C-4, CAT: TO-4, CAT:TO-4M, CAT:TO-2 , KOMATSU KES07.868.1, Euclid, Sperry Vickers/Eaton: M-2950-S,Sperry Vickers/Eaton: I-280, Tremac/TTC, Komatsu KES 07.868.1 (Transmissions and final drives), Dana Powershift Transmissions.

TransPower HD 50

TransPower HD 30

Λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, σε αυτόματα κιβώτια, και  μετατροπείς ροπής. Κατάλληλο για βαριά οχήματα εκτός δρόμου (Off Road)

Προδιαγραφές

API:CF/CF-2, API:GL-4, ALLISON C-4, CAT: TO-4, CAT:TO-4M, CAT:TO-2 , KOMATSU KES07.868.1, Euclid, Sperry Vickers/Eaton: M-2950-S,Sperry Vickers/Eaton: I-280, Tremac/TTC, Komatsu KES 07.868.1 (Transmissions and final drives), Dana Powershift Transmissions.

TransPower HD 30

TransPower HD 10W

Λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, σε αυτόματα κιβώτια, και  μετατροπείς ροπής. Κατάλληλο για βαριά οχήματα εκτός δρόμου (Off Road)

Προδιαγραφές

API:CF/CF-2, API:GL-4, ALLISON C-4, CAT: TO-4, CAT:TO-4M, CAT:TO-2 , KOMATSU KES07.868.1, Euclid, Sperry Vickers/Eaton: M-2950-S,Sperry Vickers/Eaton: I-280, Tremac/TTC, Komatsu KES 07.868.1 (Transmissions and final drives), Dana Powershift Transmissions.

TransPower HD 10W

U.T.T.O 10W-30

Λιπαντικό πολλαπλής χρήσης σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήματα, και εμβαπτιζόμενα φρένα, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

Προδιαγραφές

API: GL-4, Ford M2C 134D, John Deere J20C, Case New Holland MAT 3525 & 3526, ZF TE ML 03E , 05F, Massey Ferguson CMS M1143, 1135 & 1145, Volvo WB101

U.T.T.O 10W-30

Hydro AW 68

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα χαμηλών απαιτήσεων.

Προδιαγραφές

DIN: 51524 PART 2 HLP, AFNOR: NF E 48603

Hydro AW 68

Hydro AW 46

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα χαμηλών απαιτήσεων.

Προδιαγραφές

DIN: 51524 PART 2 HLP, AFNOR: NF E 48603

Hydro AW 46

Venio HI 68

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας λιπαντικά για τις ανάγκες των υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Η συνθεσή του με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας εξασφαλίζουν ιδιαίτερη αντοχή στην φθορά και οξείδωση, υψηλό δείκτη ιξώδους και αντίσταση στον αφρισμό.

Προδιαγραφές

DENISON: HF-O, HF-1, HF-2, DIN 51524 Part II, CINCINNATI MACHINE: P-68, P-69, P-70, US Steel: 127,136, Eaton Vickers: I-286-S and M-2950-S, EATON: 104C, 35VQ25, ISO 6743-4 HM, General Motors LH-03-1, LH-04-1, LH-06-1, LS-2, Sauer Danfoss, Bosch Rexroth AG RD 90220-01, GB 111181-1-94, SWEDISH STANDARDS SS 15 54 34 AM, AFNOR NFE 48-690 (dry), AFNOR NFE 48-691 (wet), AFNOR: NF E 48603, JCMAS HK

Venio HI 68

Venio HI 46

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας λιπαντικά για τις ανάγκες των υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Η συνθεσή του με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας εξασφαλίζουν ιδιαίτερη αντοχή στην φθορά και οξείδωση, υψηλό δείκτη ιξώδους και αντίσταση στον αφρισμό.

Προδιαγραφές

DENISON: HF-O, HF-1, HF-2, DIN 51524 Part II, CINCINNATI MACHINE: P-68, P-69, P-70, US Steel: 127,136, Eaton Vickers: I-286-S and M-2950-S, EATON: 104C, 35VQ25, ISO 6743-4 HM, General Motors LH-03-1, LH-04-1, LH-06-1, LS-2, Sauer Danfoss, Bosch Rexroth AG RD 90220-01, GB 111181-1-94, SWEDISH STANDARDS SS 15 54 34 AM, AFNOR NFE 48-690 (dry), AFNOR NFE 48-691 (wet), AFNOR: NF E 48603, JCMAS HK

Venio HI 46

Venio HI 32

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας λιπαντικά για τις ανάγκες των υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Η συνθεσή του με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας εξασφαλίζουν ιδιαίτερη αντοχή στην φθορά και οξείδωση, υψηλό δείκτη ιξώδους και αντίσταση στον αφρισμό.

Προδιαγραφές

DENISON: HF-O, HF-1, HF-2, DIN 51524 Part II, CINCINNATI MACHINE: P-68, P-69, P-70, US Steel: 127,136, Eaton Vickers: I-286-S and M-2950-S, EATON: 104C, 35VQ25, ISO 6743-4 HM, General Motors LH-03-1, LH-04-1, LH-06-1, LS-2, Sauer Danfoss, Bosch Rexroth AG RD 90220-01, GB 111181-1-94, SWEDISH STANDARDS SS 15 54 34 AM, AFNOR NFE 48-690 (dry), AFNOR NFE 48-691 (wet), AFNOR: NF E 48603, JCMAS HK

Venio HI 32

Venio HVI 68

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας υπερενισχυμένα λιπαντικά για τις ανάγκες των σύγχρονων υδραυλικών συστημάτων που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες με μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές και απαιτούν λάδι με υψηλό δείκτη ιξώδους και ικανότητα να διατηρεί τις ιδιότητές του σε μεγάλες ταχύτητες και υψηλές πιέσεις.

Προδιαγραφές

DIN 51524 PART 3 HVLP, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, US Steel 127 and 136, ISO 6743-4 HM, General Motors LH-03-1, LH-04-1, LH-06-1, LS-2, Sauer Danfoss, Bosch Rexroth, AFNOR NFE 48-690 (dry), AFNOR NFE 48-691 (wet), AFNOR: NF E 48603, JCMAS HK

Venio HVI 68