Μετάδοσης Κίνησης & Υδραυλικών συστημάτων

UTTO 10W-30

Λιπαντικό πολλαπλής χρήσης σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήματα, και εμβαπτιζόμενα φρένα, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

Προδιαγραφές

API: GL-4, Ford M2C 134D, John Deere J20C, Case New Holland MAT 3525 & 3526, ZF TE ML 03E , 05F, Massey Ferguson CMS M1143, 1135 & 1145, Volvo WB101.

UTTO 10W-30

UTTO 20W-30

Λιπαντικό πολλαπλής χρήσης σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήματα, και εμβαπτιζόμενα φρένα, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

Προδιαγραφές

API: GL-4, Ford M2C 134D, John Deere J20C, Case New Holland MAT 3525 & 3526, ZF TE ML 03E , 05F, Massey Ferguson CMS M1143, 1135 & 1145, Volvo WB101.

UTTO 20W-30

UTTO 20W-40

Λιπαντικό πολλαπλής χρήσης σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήματα, και εμβαπτιζόμενα φρένα, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

Προδιαγραφές

API: GL-4, Ford M2C 134D, John Deere J20C, Case New Holland MAT 3525 & 3526, ZF TE ML 03E , 05F, Massey Ferguson CMS M1143, 1135 & 1145, Volvo WB101.

UTTO 20W-40

VectorTrans 10W-30

Ειδικό λιπαντικό για γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου. Κατάλληλο για χρήση σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήματα και εμβαπτιζόμενα φρένα και γενικά όπου συστήνεται η χρήση “Universal Tractor Transmission Oil” (UTTO). Εχει σχεδιαστεί να καλύπτει τηις προδιαγραφές της Massey Ferguson M 1135 & M1143.

Προδιαγραφές

API: GL-4, JOHN DEERE: J20C, MASSEY FERGUSON: M 1135/M 1141/M 1143, FORD : M2C-86B/C,134D, ALLISON:C-3/C-4, CATERPILLAR: TO-2

VectorTrans 10W-30